Kyo Roll En

Kyo Roll En ต้อนรับ Yubari Season เมล่อนส่งตรงจากฮอกไกโด

  ฤดูกาลเมล่อนมาแล้ว !!! ช่วงนี้ Kyo Roll En มีเมนูของหวานใหม่มานำเสนอค่า เป็นเมนูพิเศษจากผลไม้ประจำฤดูกาล “Yubari Season” ยูบาริหรือเมล่อนนำเข้าจากฮอกไกโดค่ะ แล้วนำมาทำเป็นเมนูสุดพิเศษสไตล์ญี่ปุ่นในรูปแบบ Kyo Roll…