Heidelberg

Germany : ขับรถเที่ยว Heidelberg

Heidelberg ไฮเดลเบิร์ก หรือ ไฮเดลแบร์ก ที่นี่หมายมั้นปั้นมือขอเพื่อนว่า ทุกคนควรจะมานะคะ ^^ เพราะคุณหลานมาทำงานแล้วส่งภาพสะพานสวย ๆ ที่นี่มายั่วให้อยากมามากมาย บอกว่าหากมาเยอรมันต้องมาที่นี่ พอเห็นภาพก็บอกกับตัวเองว่าต้องมาให้ได้ ขอบคุณทุกคนที่ตามใจนะคะ และขอบคุณน้องหนุ่มที่ขับรถพาพวกเรามาด้วย ตั้ง…