Food Blogger

Meet The Bloggers สายท่องเที่ยวและอาหาร กระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองไทย

ได้รับเกียรติจาก ททท. เชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาสื่อออนไลน์สายท่องเที่ยวและอาหาร “Meet The Bloggers” ในวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2559 ณ จังหวัดเพชรบุรี ที่ผ่านมา…