แข่งโกคาร์ท

ทำไมตัองให้เด็กแข่งรถโกคาร์ท

ทำไมตัองให้เด็กแข่งรถโกคาร์ท เป็นคำถามที่น่าสนใจมากสำหรับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง อยากทราบ เพราะคำว่า กีฬาขับรถโกคาร์ท เกือบทุกคนต้องคิดว่า Go Kart เป็นการแข่งรถที่ท้าทายความเร็ว ซึ่งเมื่อมีความเร็วอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับเด็กได้ ควรจะเป็นกีฬาของผู้ใหญ่มากกว่าเด็กที่มีอายุไม่เกิน 11 ปี…