THAIFEX-World-food Asia 2016

THAIFEX-World-food Asia 2016 ภารกิจท้าท้ายของ สิงห์ อีกครั้งนึง

THAIFEX 2016 หรือ THAIFEX-World-food Asia 2016 งานใหญ่ประจำปีที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางของการจัดงานแสดงสินค้าอาหารเทคโนโลยีและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย