New COCA New Concept

โคคา สาขา เซ็นทรัลเวิลด์ ปรับโฉมใหม่ New COCA New Concept

รู้หรือยัง โคคา สาขา เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 6 ปรับโฉมใหม่ New COCA New Concept แล้วนะ งานนี้ maamjourney ได้รับเชิญไปชมการปรับโฉมใหม่ครั้งแรกของโคคา…