Chef Pom Chinese Cuisine By TODD

รีวิวอาหารจีน CHEF POM CHINESE CUISINE BY TODD

  CHEF POM CHINESE CUISINE BY TODD เกิดจากความตั้งใจร่วมกันระหว่างคุณต๊อด – ปิติ ภิรมย์ภักดี ผู้ซึ่งมีความหลงใหลด้านการอาหารอย่างลึกซึ้ง ร่วมกับเชฟป้อม – ธนรักษ์…