วัดหวังต้าเซียน

ฮ่องกง มาเก๊า พิกัดกินเที่ยว 5 วัน 4 คืน ชิล ชิล วันที่ 5 – Bake House–วัดหวังต้าเซียน–วัดแชกงหมิว-Gong Cha

  ฮ่องกง มาเก๊า พิกัดกินเที่ยว 5 วัน 4 คืน ชิล ชิล วันที่ 5 กินเที่ยวมา 4 วันเต็ม…