บุฟเฟ่ต์นานาชาติจากไต้หวัน

CP-HiLai Harbour Restaurant บุฟเฟ่ต์นานาชาติอันดับ 1 จากไต้หวัน

CP-HiLai Harbour Restaurant บุฟเฟ่ต์นานาชาติอันดับ 1 จากไต้หวัน เปิดแล้วที่เมืองไทย ชั้น 6 Icon Siam เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จากการร่วมมือกันระหว่าง บริษัท ซีพี…