Yachiyo

ดื่มด่ำ Kaiseki อาหารไคเซกิ Kyoto Garden Ryokan Yachiyo เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

ชิมอาหารไคเซกิ Kaiseki Ryori เมือง Takamatsu เมืองแรกผ่านไปแล้ว ครั้งนี้ขอมาดื่มด่ำอาหารที่ร้าน Kyoto Garden Ryokan Yachiyo เมืองเกียวโต Kyoto ประเทศญี่ปุ่นกันต่อค่ะ ร้านนี้เลือกเพราะอยากมาที่…