Sakura Pink Lover

รีวิวเมนูใหม่ ซีรีส์ “Sakura Pink Lover” ที่ The Coffee Bean & Tea Leaf

ช่วงนี้ญี่ปุ่นก็จะมีซากุระสวย ๆ มาให้ชม อะไร ๆ ก็เป็นซากุระสีชมพู สีขาวเต็มไปหมด Coffee Bean & Tea Leaf (CBTL) เอาใจทุกคนต้อนรับบรรยากาศความหอมหวานด้วยเมนูใหม่จากซีรีส์ “Sakura…