Prawns on Fire V.2

Prawns on Fire V.2 บุฟเฟ่ต์กุ้งเผา โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม

Prawns on Fire V.2 มาแล้วค่ะ สาวกคนรักกุ้งเผา ชอบอาหารทะเล ต้องรีบมาลอง ที่ห้องอาหารเดอะสแควร์ ชั้น 6 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม…