Kokotel Bangkok Surawong

Kokotel Bangkok Surawong รีวิวโรงแรมน่ารัก ใจกลางเมือง

เปลี่ยนบรรยากาศ มารีวิวโรงแรมน่ารักย่านสุรวงศ์ สีลมกันค่ะ ชื่อว่า Kokotel Bangkok Surawong หรือ โรงแรมโคโค่เทล กรุงเทพ สุรวงศ์ เป็นเชนโรงแรมจากญี่ปุ่น สไตล์ family friendly…