Kitaohji Thailand

Kitaohji Thailand ร้านอาหารแบบไคเซกิ Kaiseki คืออะไร ต้องไปลิ้มลอง

Kitaohji Thailand [北大路 / คิตะโอจิ] Kaiseki คืออาหารญี่ปุ่นชั้นสูง โดยที่นี่เป็นร้านอาหารแบบไคเซกิ โดยเฉพาะชุดอาหารญี่ปุ่นดั้งเดิม ต้องไปลิ้มลอง ได้รับเกียรติให้ไป ร้านคิตะโอจิ Kitaohji Thailand เพื่อทานอาหารแบบ ไคเซกิ…