Exotic Oasis Course

รีวิว Exotic Oasis Course ที่ Oasis Spa Pattaya

ครั้งนี้ขอรีวิว Exotic Oasis Course ซึ่งเป็นหนึ่งในสามคอร์สใหม่ของโอเอซิสสปา ที่มีทั้งการใช้ประคบสมุนไพรแบบแผ่น นวดน้ำมัน และการใช้ไม้ช่วยในการคลายเส้น เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโอเอซีส สปามากเลย รู้สึกว่าไม่เหมือนใคร เป็นการนวดแบบโบราณภาคเหนือของไทยเพื่อกระตุ้นเส้นพลังงาน อยากบอกว่าดีงามในสามโลกเลย เส้นจม ๆ…