Copper’s Supremo Trio

ฉลองครบรอบ 3 ปี Copper Buffet มีเมนูพิเศษเซอร์ไพรส์ลูกค้า

โปรโมชั่น 2019 ฉลองครบรอบ 3 ปี Copper Buffet ไม่ธรรมดาเลยค่ะ ครั้งนี้มีสามเมนูใหม่เอี่ยมมาเซอร์ไพรส์ลูกค้าสำหรับผู้ถือบัตรสมาชิก ธรรมดาซะที่ไหน โดยลูกค้าจะได้พบกับ 4 เมนูพิเศษ ‘Copper’s Supremo…