Bangkok Light of Happiness

ครั้งแรกกับ Bangkok Light of Happiness กรุงเทพฯ แสงสีแห่งความสุข ที่ไม่ควรพลาด

Bangkok Light of Happiness มีดราม่า 39 ล้านบาทกันข้ามปีเลยค่ะ และ maamjourney ก็ไม่พลาดที่จะไปชม งานนี้จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ภายใต้แนวคิด “กรุงเทพฯ แสงสีแห่งความสุข” (Bangkok Light…