วัดแชกงหมิว

ฮ่องกง มาเก๊า พิกัดกินเที่ยว 5 วัน 4 คืน ชิล ชิล วันที่ 3 – Tsz Shan Monastery – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – วัดแชกงหมิว

Day 3 ฮ่องกง มาเก๊า พิกัดกินเที่ยว 5 วัน 4 คืน วันนี้สบาย ๆ สายมู สายกิน ช่วงเช้าได้จองไปที่ Tsz…