ตะคริวเกิดจาก

แก้การเป็นตะคริว ด้วย 5 วิธีง่าย ๆ ด้วยตนเอง

แก้การเป็นตะคริว ด้วย 5 วิธีง่าย ๆ ด้วยตนเอง การเป็นตะคริว แก้ได้อย่างไร ? เป็นคำถามน่าคิด น่าสนใจ เวลาเกิดเป็นขึ้นมาก็หายไม่ยากหรอก แต่ก็ไม่อยากให้เป็น ตะคริว คือ การที่มีการหดเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงเป็นเวลานาน ซึ่งมักเป็นที่กล้ามเนื้อแขน น่องและขา…