ตามรอยพระบาท โครงการชั่วหัวมัน ตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ,จังหวัดเพชรบุรี

มีโอกาสที่ดีและต้องขอบคุณ พี่แอน Star-Traveller ที่ขับรถพาน้องๆ ไปเยี่ยมชมโครงการดี ๆ “โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ” ของพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ โครงการดังกล่าว เป็นการพลิกฟื้นจากดินที่ไม่สามารถปลูกอะไรได้ จนมาเป็นดินดี ที่ปลูกหัวมันเทศได้ จนมาเป็นโครงการ “ชั่งหัวมัน” น้ำพระทัยจากพ่อหลวงสู่ปวงชน ตั้งอยู่ที่บ้านหนองคอกไก่ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

dscf0561
โครงการชั่วหัวมัน ตามพระราชดำริ มีใบแนะนำโครงการด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจ พืชพันธุ์ดีของอำเภอท่ายาง และของจังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร
3. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแปลงหรือมาช่วยงานพระองค์

dscf0601
ชั่งหัวมัน ชื่อนี้มีที่มา

ชั่งหัวมัน ชื่อนี้มีที่มา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชประสงค์ ให้วางมันเทศไว้บนตาชั่งโบราณในห้องทรงงานที่วังไกลกังวลก่อนเสด็จกลับกรุงเทพมหานคร ครั้นเมื่อเสด็จมาวังไกลกังวลอีกครั้ง พบว่าหัวมันนั้นมีรากและใบงอกออกมาจึงมีพระราชดำริว่า “มันอยู่ที่ไหนก็งอกได้” จึงทรงรับสั่งให้นำหัวมันนั้นไปปลูกในกระถามและในเวลาต่อมาทรงพระราชทานต้นพันธุ์จากหัวมันเทศนั้นมาปลูกที่โครงการและราชทานชื่อโครงการนี้ว่า “โครงการชั่วหัวมัน ตามพระราชดำริ”

dscf0608
เส้นทางการเยี่ยมชมโครงการ
dscf0607
ตารางแนะนำกิจกรรมที่น่าสนใจประจำวัน

การดำเนินกิจกรรมภายในโครงการ ประกอบด้วย
– การใช้กังหันลมผลิตไฟฟ้าเพื่อเป็นพลังงานทดแทน
– พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์
– หน่วยผลิตน้ำมันทดแทน
– การผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ
– การสาธิตการปลูกสบู่ดำ
– แปลงศึกษาและส่งเสริมการผลิตชมพู่เพชรสายรุ้ง
– แปลงศึกษาและส่งเสริมการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง
– การปลูกข้าวสายพันธุ์ต่าง ๆ
– ฟาร์มโคนม
– โรงเลี้ยงไข่ไก่
– สวนยางพารา
– การทำปุ๋ยหมัก
– การปลูกไม้ผล พืชไร่ ประกอบด้วย แก้วมังกร กล้วยน้ำว้า กล้วยหักมุก มะละกอ มะนาว ฟักทอง กล้วย อ้อย มะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวห้าว ฯลฯ
– การปลูกพืชผัก ประกอบด้วย มันเทศ เห็ด กระเพรา โหระพา พริกพันธุ์ซูปเปอร์ฮอต มะเขือเทศราชินี กระเจี๊ยบเขียว วอเตอร์เครส มะระขี้นก ผักหวานบ้าน ฯลฯ

dscf0573
ฟาร์มโคนม
dscf0604
กังหันลมผลิตไฟฟ้าเพื่อเป็นพลังงานทดแทน
dscf0578
หน่วยผลิตน้ำมันทดแทน
dscf0587
การปลูกพืชผัก
dscf0592
การปลูกข้าวสายพันธุ์ต่าง ๆ

ด้านในจะมองเห็นพระตำหนักทรงงาน ที่อยู่ภายในโครงการชั่งหัวมันด้วย เป็นบ้านธรรมดาสองชั้น ไม่ได้หรูหรา แต่มองแล้วว่าตกแต่งอย่างงดงามและเรียบง่าย

dscf0591
พระตำหนักทรงงาน ที่เรียบง่าย
dscf0620
บรรยากาศภายในโครงการดีมาก ๆ

โดยการเข้าเยี่ยมชมทางโครงการจะมีรถรางบริการเป็นรอบ ๆ ก็เข้าคิวกันนะคะ วันที่พวกเราไปมีฝนตกมาตลอดค่ะ แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรค์ในการเข้าชมของพวกเราเลย มีความสุขมากในการได้ชมโครงการหลวง

dscf0563
นั่งรถรางชมโครงการ

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
เปิดให้เข้าเยี่ยมชมทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.
ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท
หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะควรติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-3247-2700-1

พิกัด

dscf0617
โครงการชั่วหัวมัน ตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

จากโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จะเห็นว่าพระองค์ฯ ได้ทรงทำอะไรไว้มากมาย นี่แค่โครงการเดียวนะคะ ทรงสร้างไว้หลายสาขาเพื่อให้ทุกคนไปต่อยอดสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ เป็นความโชคดีของชาวจังหวัดเพชรบุรีโดยแท้จริงเลยค่ะ ไปครั้งนี้รู้สึกประทับใจมาก อยากให้ไปสัมผัสด้วยตัวเองกันค่ะ และหากได้ไปเยี่ยมชมโครงการอื่นอีก จะนำกลับมาเล่าให้ฟังกันอีกนะคะ