ชมความอลังการพระบรมราชานุสาวรีย์ ทั้ง 7 พระองค์ ที่อุทยานราชภักดิ์

อุทยานราชภักดิ์_5

อุทยานราชภักดิ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ตั้งใจไปเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่อลังการของพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม ๗ พระองค์ในอิริยาบถทรงยืน ความสูง ๑๓.๙๐ เมตร หล่อด้วยโลหะสำริดนอกที่อุทยานราชภักดิ์ ภายในพื้นที่กองทัพบก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองทัพบกจัดสร้าง “พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม” พร้อมจัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์
และ พระราชทานชื่อว่า “อุทยานราชภักดิ์” ซึ่งเป็นอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม ๗ พระองค์ ได้แก่
๑. พ่อขุนรามคำแหง (สมัยกรุงสุโขทัย)
๒. สมเด็จพระนเรศวร (สมัยกรุงศรีอยุธยา)
๓. สมเด็จพระนารายณ์ (สมัยกรุงศรีอยุธยา)
๔. สมเด็จพระเจ้าตากสิน (สมัยกรุงธนบุรี)
๕. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)
๖. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)
๗. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)
ซึ่งทุกพระองค์ล้วนทรงสร้างคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติ

อุทยานราชภักดิ์
พระบรมราชานุสาวรีย์ ทั้ง 7 พระองค์ ที่อุทยานราชภักดิ์

 

เมื่อไปถึงก็เห็นประชาชนยืนถ่ายรูปและชื่นชมพระบารมีอยู่ด้านนอกกำแพง เพราะด้านในมีการเตรียมงานพิธีบวงสรวงมหามังคลาภิเษก พระบรมราชานุสาวรีย์ บูรพกษัตริย์ไทย 7 พระองค์ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 มีกางเต็นท์พิธีขนาดใหญ่เป็นรูปตัวยู สำหรับพิธีบวงสรวงมหามังคลาภิเษก อีกทั้งยังมีการปรับภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบให้สวยงาม ในส่วนของการตกแต่งผิวพระบรมราชานุสาวรีย์ทั้ง 7 พระองค์นั้น ขณะนี้ทีมช่างจากโรงหล่อยังคงเก็บรายละเอียดต่าง ๆ อยู่ ซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งพวกเราว่าจะเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดในเดือนกันยายนให้มาอีกครั้งช่วงนั้นดีกว่า

อุทยานราชภักดิ์_1
พระบรมราชานุสาวรีย์ ทั้ง 7 พระองค์ ที่อุทยานราชภักดิ์

การเดินทาง
ทางรถยนต์ ให้ขับไปทางสวนสนประดิพัทธ์ เขาเต่า และอุทยานราชภักดิ์จะอยู่ตรงข้ามเลยค่ะ จะเห็นเด่นชัดมาก
ทางรถไฟ ให้ลงที่สถานีสวนสนประดิพัทธิ์ แล้วเดินไปได้ แต่อาจจะเดินไกลนิดนึงนะคะ

อุทยานราชภักดิ์_8
อุทยานราชภักดิ์ ที่กำลังสร้างอยู่

การไปเยี่ยมชมอุทยานราชภักดิ์ในครั้งนี้ ได้ไปเห็นความยิ่งใหญ่อลังการของพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม ทำให้รู้สึกเคารพและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ของไทยเพิ่มมากขึ้นที่ทรงเสียสละเพื่อปวงชนชาวไทย และเพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกคนได้มีโอกาสร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการจัดสร้าง “อุทยานราชภักดิ์” กองทัพบกขอเชิญร่วมบริจาคโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขากองบัญชาการกองทัพบก ชื่อบัญชี “กองทุนสวัสดิการกองทัพบก” บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 077-1-07 474-7 สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ขอบคุณข้อมูลจาก : กองทัพบก >> www.rta.mi.th http://www.rta.mi.th/RTAweb/pageinfor/weppage.html