ห้องอาหาร Element

Singapore Cuisine Dinner Buffet ห้องอาหาร Element โรงแรม Amara Bangkok

อาหารสิงคโปร์ ที่ห้องอาหาร Element โรงแรม Amara Bangkok ถือเป็นอาหารชูโรงของห้องอาหารนี้เลยนะคะ มีการผสานทั้งอาหารพื้นถิ่นแบบมาเลย์เข้ากับอาหารจีน โดยเฉพาะจีนไหหนาน สำหรับวันนี้ขอนำเสนอโปรโมชั่นดีๆ กันค่ะ Singapore Cuisine Dinner Buffet…