พระร่วง เดอะมิวสิคัล ละครเวทีเฉลิมพระเกียรติสุดยิ่งใหญ่แห่งปี 2561

IMG_1587

พระร่วง เดอะมิวสิคัล ละครเวทีเฉลิมพระเกียรติยิ่งใหญ่แห่งปี 2561 เนื่องในวโรกาสฉลองวาระ ๑๐๐ ปี บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖ ผู้ทรงเป็นจอมปราชญ์ และเฉลิมพระเกียรติ พระบารมี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ในมงคลสมัยเสด็จขึ้นทรงราชย์ บทพระราชนิพนธ์ : ละครพูดคำกลอน ของ สมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระร่วง เป็นดั่งบุคลาธิษฐานของผู้ปกครองที่ทรงธรรม นางจันทน์ เป็นดั่งบทบาทสตรีไทยที่พึงประสงค์ในยุคใหม่ นายมั่น คือคุณลักษณะของคนไทยแท้ที่มีทั้งไหวพริบ จงรักภักดี Continue Reading →