Social Enterprise Thailand

Social Enterprise ในไทย ดีที่สุด คือการให้ไม่สิ้นสุด

Social Enterprise ในไทย ดีที่สุด คือการให้ไม่สิ้นสุด เพื่อสังคมน่าอยู่ กลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจติดตามมาก จะว่าไปแล้วสังคมไทยของเราเมื่อครั้งอดีตมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือ แบ่งปันแบบ แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปมาก เริ่มมีการเห็นแก่ตัวกันมากขึ้น แต่ก็มีบางกลุ่มได้รวมตัวกันมีความคิดสร้างสรรค์สู่การเปลี่ยนแปลงสังคมในการพัฒนาตนเองและต้องการโอกาสที่มั่นคงเพื่อสร้างศักยภาพของสังคม สร้างคน สร้างรายได้

Social Enterprise Thailand กับผลมัลเบอร์รี่ ได้ชิม แถมอิ่มบุญ

Social Enterprise Thailand กับการเที่ยวไร่สิงห์ปาร์ค เชียงราย ได้ชิม แถมอิ่มบุญจากผลิตภัณฑ์ นี่น่าสนใจอย่างไร น่าสนใจเมื่อพบว่ามีคนจำนวนไม่น้อยเลยหรือคนไทยเกือบครึ่งประเทศที่ไม่เคยเห็นมัลเบอร์รี่ แปลกใจใช่ไหมว่าทำไมถึงกล่าวเช่นนี้ เพราะเราเองก็เป็นหนึ่งในนั้น ที่ไม่เคยเห็นผลจริงๆ เลย แต่ใครที่เคยเห็นแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ เกิดความน่าสนใจขึ้นมาทันนี